Εργατική νομοθεσία <img class="logo-main scale-with-grid" src="http://yourtaxnet.gr/wp-content/uploads/2017/10/logo_yourtaxnet-e.png?x60296&x60296" alt="yourtaxnet">
Εργατική νομοθεσία
27 Οκτωβρίου 2017
Συμβουλές σε εργατικά θέματα <img class="logo-main scale-with-grid" src="http://yourtaxnet.gr/wp-content/uploads/2017/10/logo_yourtaxnet-e.png?x60296&x60296" alt="yourtaxnet">
Συμβουλές σε εργατικά θέματα
28 Οκτωβρίου 2017
 
  <13 style="text-align: center;">Εμπορική νομοθεσία
Τ ο εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές σχέσεις.

Περιλαμβάνει δηλαδή τους κανόνες, τις διατάξεις και τις αρχές του δικαίου οι οποίες σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους και ρυθμίζουν τις νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών.

Στο γραφείο μας θα βρείτε έναν χρήσιμο σύμβουλο για:
  • Θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και καταχώρηση εμπορικών σημάτων
  • Εμπορικές συμβάσεις κάθε είδους (δικαιόχρησης, αντιπροσωπείας κλπ)
  • Σύσταση εταιρειών
  • Λύση εταιρειών
  • Τροποποιήσεις εταιρειών (συγχωνεύσεις, μετασχηματισμούς, μετατροπές, μεταβιβάσεις)