ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

27 Οκτωβρίου 2017
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

27 Οκτωβρίου 2017
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλές

27 Οκτωβρίου 2017
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου

27 Οκτωβρίου 2017
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

26 Οκτωβρίου 2017
Παύσεις επιχειρήσεων / Διακοπή εργασιών

Παύσεις επιχειρήσεων

26 Οκτωβρίου 2017
Ενάρξεις επιχειρήσεων

Ενάρξεις επιχειρήσεων

6 Ιουλίου 2016
Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Τήρηση λογιστικών βιβλίων