Τήρηση λογιστικών βιβλίων
Τήρηση λογιστικών βιβλίων
6 Ιουλίου 2016
Παύσεις επιχειρήσεων / Διακοπή εργασιών
Παύσεις επιχειρήσεων
26 Οκτωβρίου 2017
 
 

Ενάρξεις επιχειρήσεων


 E πειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, το πρώτο στάδιο κάθε εγχειρήματος είναι το πιο σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη πορεία. Η επιλογή του είδους της επιχείρησης που θα ιδρυθεί (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) εξαρτάται από το αντικείμενο των εργασιών, τυχόν επιπλέον άδειες που χρειάζονται, το είδος της εγκατάστασης, τον πιθανολογούμενο κύκλο εργασιών και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επιχειρηματία. Συζητώντας τα επαγγελματικά σας πλάνα με τους έμπειρους συνεργάτες μας θα καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή επιλογή για την δική σας επιχείρηση.

Εφόσον καταλήξουμε μαζί στο είδος της επιχείρησης που θα ιδρυθεί, αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ίδρυσης και σας εκπροσωπούμε σε όλες τις υπηρεσίες. Εσείς επικεντρωθείτε στο νέο σας επιχειρηματικό εγχείρημα και

Aναλαμβάνουμε εμείς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες:

  • Κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών για ίδρυση όλων των μορφών νομικών προσώπων και την υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων και ΔΟΥ
  • Εκπροσώπηση σε ΔΟΥ και Υπηρεσία μιας στάσης του ΓΕΜΗ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη
  • Εύρεση των ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που ταιριάζουν στο αντικείμενο εργασιών σας
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας ή εγκατάστασης όπου απαιτείται
  • Κατάρτιση και υποβολή μισθωτηρίου
  • Κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας σε περιπτώσεις έναρξης επιχείρησης από μεταβίβαση παλιάς επιχείρησης
  • Έναρξη στον ΟΑΕΕ
  • Απογραφή στο ΙΚΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο επικουρικό ταμείο σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
  • Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο