Ενάρξεις επιχειρήσεων
Ενάρξεις επιχειρήσεων
26 Οκτωβρίου 2017
Μισθοδοσία
Μισθοδοσία
27 Οκτωβρίου 2017
 
 

Παύσεις επιχειρήσεων


 Έ νας επιχειρηματίας μπορεί να πάψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα για διάφορους λόγους:
  • Συνταξιοδότηση. Ο επιχειρηματίας πρέπει, για να συνταξιοδοτηθεί, να κλείσει ή να μεταβιβάσει την επιχείρηση του σε άλλο πρόσωπο.
  • Εκούσια παύση. Ο επιχειρηματίας αποφασίζει απλώς να κλείσει την επιχείρηση του.
  • Πτώχευση. Ο επιχειρηματίας αναγκάζεται να κλείσει την επιχείρηση του λόγω αδυναμίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
  • Θάνατος: Η επιχείρηση είτε κλείνει είτε μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του θανόντος.
  • Το γραφείο μας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες σχετικά με:
  • διακοπή όλων των νομικών μορφών επιχείρησης
  • εκπρόθεσμη διακοπή επιχειρήσεων
  • σύνταξη συμφωνητικών λύσης εταιρειών
  • ρύθμιση χρεών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία