Εμπορική νομοθεσία
Εμπορική νομοθεσία
27 Οκτωβρίου 2017
Λογιστικό Γραφείο Πειραιά
Λογιστικό Γραφείο Πειραιά
3 Νοεμβρίου 2017
 
 

Συμβουλές σε εργατικά θέματα


Τ ο εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές σχέσεις.
Επειδή η γνώση είναι δύναμη, ένας σωστά πληροφορημένος εργαζόμενος μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με τον εργοδότη του για τις αποδοχές αλλά και για τα δικαιώματα του. Ελάτε να ελέγχουμε και να λύσουμε κάθε απορία σας για:
  •  το μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε
  • τις ασφαλιστικές εισφορές σας, τον αριθμού και το είδους ενσήμων
Επίσης σας συμβουλεύουμε σε:
  • θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων
  • θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης
  • κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα