ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
27 Οκτωβρίου 2017
Εργατική νομοθεσία
Εργατική νομοθεσία
27 Οκτωβρίου 2017
 
 

Λογιστικό Γραφείο Πειραιάς | Λογιστικό Γραφείο Μήλος


Σ το λογιστικό γραφείο YourTaxNet πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο του γραφείου μας.

Οι συνεργάτες μας προέρχεται κατά κύριο λόγο από κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας (τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΑΣΟΕΕ, τμήμα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου) και οι περισσότεροι από αυτούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια. Επιπλέον το γραφείο διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.


Λογιστικό Γραφείο Πειραιάς | Λογιστικό Γραφείο Μήλος

Λογιστικό Γραφείο Πειραιάς | Λογιστικό Γραφείο Μήλος

Λογιστικό Γραφείο Πειραιάς | Λογιστικό Γραφείο Μήλος