Παύσεις επιχειρήσεων / Διακοπή εργασιών
Παύσεις επιχειρήσεων
26 Οκτωβρίου 2017
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
27 Οκτωβρίου 2017
 
 

Μισθοδοσία


 Σ ε μια εποχή που η εργατική νομοθεσία αλλάζει συνεχώς και γίνεται όλο και πιο ασαφής ο χειρισμός της μισθοδοσίας της επιχείρησης σας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα. Το κόστος της διατήρησης μιας τέτοιας θέσης εργασίας μέσα στην επιχείρησης (in house) είναι αρκετά μεγάλο και συχνά απαγορευτικό για μικρότερες επιχειρήσεις.

Η ανάθεση των εργασιών της μισθοδοσίας του προσωπικού σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) είναι πλέον αρκετά συνηθισμένη πρακτική. Με τον τρόπο αυτό μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση μπορεί με μικρό κόστος να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις στην εργατική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα σας παρέχουμε:

  • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία
  • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ (ένσημα)
  • Εξωτερικές εργασίες κάθε εργασιακού θέματος και εκπροσώπηση στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργασιακών συμβάσεων, απολύσεων, επιδοτούμενων θέσεων εργασίας