Skip links

Συμβουλές Συμβουλές

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε εξειδικευμένο θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως…

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ και των αναλογούντων αποζημιώσεων
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης
ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΩΝ, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα κ.α
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για εργασίες σε ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ
ΜΕΛΕΤΗ της φορολογικής κατάστασης (tax sta- tus)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ επόμενου έτους
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ή στον μηχανισμό προστασίας ευάλωτων νοικοκυριών

Συμβουλές
Όποιαμορφήήαντικείμενοκαιανέχειηεπιχείρησησαςηκυριότερηφορολογικήυποχρέωσητηςείναιητήρησητωνλογιστικώνβιβλίωνκαιησύνταξηκαιυποβολήτωναπαραίτητωνδηλώσεωνπροςτιςαρμόδιεςδημόσιεςυπηρεσίες.

Διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις και έξυπνα μέσα
για τους απομακρυσμένους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα. Ανακαλύψτε και εξυπηρετηθείτε στα γραφεία μας σε Μήλο και Σίφνο!

Είσαι ιδιώτης;

Ανακάλυψε όλες τις υπηρεσίες μας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε1 – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
– ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε1
– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1
– ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε2
– ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε9
– ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ
– ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
– ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ»
– ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (TAX STATUS)
– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
– ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (TAX STATUS) ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
– ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ
– ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
– ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
– ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
– ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
– ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.
– ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
– ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
– ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
– ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
– ΕΚΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
– ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
– ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
– ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
– ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
– ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
– ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
– ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
– ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
– ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
– ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
– ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
– ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
– ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
– ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
– ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
– ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
– ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ –
– ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ
– ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
– ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
– ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
– ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (TAX STATUS) ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

– ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

– ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΑ

– ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

– ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

–  ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

–  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΚΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε12

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΏΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΏΝ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΏΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΑΙΤΗΣΕΏΝ ΜΕΣΏ ΤΟΥ GOV.GR
– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
– ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΟΤ)
– ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
– ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
– ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
– ΓΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΗ
– ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ Η/
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ
– ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
– ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
– ΚΟΥΠΟΝΙ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ – SUPERFASTBROADBAND
– ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
– ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
– ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)
– ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
– ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΕΡΓΩΝ
– ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ
ΔΥΠΑ
– ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΥΠΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΥΠΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
– ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
– ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
– ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(EΕΦΚΑ)
– ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ
– ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
– ΑΤΛΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
– ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΥΠΑ)
– ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
– ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΥΠΑ)
– ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΥΠΑ) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
– ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
– ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
– ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ
– ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
– ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
– ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
/ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
– ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – FUEL PASS
– POWER PASS
– MARKET PASS
– ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
– ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (Α21) ΟΠΕΚΑ
– ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
– ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
– ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
– ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (VOUCHER) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (VOUCHER)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(ΚΕΑ)
– ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ
ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Τ.Α.Π.
– ΕΚΔΟΣΗ ATHENACARD.GR
– ΑΝΑΝΕΩΣΗ ATHENACARD.GR – ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
– ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΏΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΏΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΏΝ Η ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΏΤΏΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
– ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

This website uses cookies to improve your web experience.