Ενάρξεις επιχειρήσεων
Ενάρξεις επιχειρήσεων
26 Οκτωβρίου 2017
 
 

Τήρηση λογιστικών βιβλίων


Ό ποια μορφή ή αντικείμενο και αν έχει η επιχείρηση σας η κυριότερη φορολογική υποχρέωση της είναι η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Στο λογιστικό γραφείο yourTaxnet θα βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες που θα αναλάβουν πλήρως την λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης σας και θα σας απαλλάξουν από τις επιπτώσεις της άγνοιας και την συνεχή παρακολούθηση του ασαφούς και μεταβαλλόμενου φορολογικού πλαισίου.

Οι έμπιστοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν:

 •  Πλήρως μηχανογραφική τήρηση βιβλίων, απλογραφικών και διπλογραφικών, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται είτε στο γραφείο μας είτε στο χώρο σας σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης
 • Συμπλήρωση (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ.
 • Συμφωνίες λογαριασμών
 • Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων και λοιπών φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ). Άμεση ενημέρωση για ύψος οφειλών και καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής
 • Συμπλήρωση και υποβολή εκκαθαριστικών Δηλώσεων
 • Τήρηση υποχρεώσεων από ενδοκοινωτικές συναλλαγές
 • Συμπλήρωση και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Παρακολούθηση και χειρισμός όλων των εργατικών ζητημάτων που προκύπτουν σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας. Εξαγωγή μισθοδοσίας
 • Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ελέγχων, συμβιβασμοί, ρυθμίσεις και γενικότερα όλες οι εξωτερικές εργασίες που εκκρεμούν από το παρελθόν είτε μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας
 • Εργασίες τέλους χρήσης, κλείσιμο, σύνταξη ισολογισμού, δημοσίευση, καθώς και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Σύνταξη και υποβολή Προσαρτήματος και Πρακτικών των Διοικητικών Οργάνων που συνδέονται με τον ισολογισμό
 • Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών και Νομικών προσώπων, δηλώσεις Μετόχων - Εταίρων, καθώς και Προσώπων που συνδέονται άμεσα μ' αυτά
 • Σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Πρακτικών Διαχείρισης