Skip links

Πόθεν έσχες: Από 4 Σεπτεμβρίου η υποβολή των καταστάσεων

© Taxheaven – H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας – Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Ανακοίνωση pothen.gr

Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04-09-2023 και τελειώνει στις 04-10-2023.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 24-09-2023.

Προς τούτο, οι Φορείς Υποχρέων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣ:
Φορείς Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 5026/2023.

Θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2023 (φορολογικό έτος 2022) – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.».

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους και πριν την υποβολή των ετήσιων Δ.Π.Κ., είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται. Επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Έναρξη – Λήξη Προθεσμίας υποβολής Καταστάσεων

Λόγω αναγκών προσαρμογής της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στις διατάξεις του ν.5026/2023, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25, η έναρξη καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων έτους 2023 (φορολογικό έτος 2022) κατ’ εξαίρεση ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2023. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται, με την ίδια απόφαση της ως άνω Επιτροπής, η 4η Οκτωβρίου 2023.

Μη υποβολή / ελλιπής καταχώριση – Συνέπειες

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2023 δεν θα είναι εφικτές, ενώ τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώριση των ως άνω στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του ν.5026/2023 (άρθρο 34).

Είσοδος χρηστών στην εφαρμογή

Για τον σκοπό της παρ. 1 της παρούσης οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.5026/2023 (https://www.pothen.gr/pothen-main/main/katalogos.html) κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 5026/2023.

Πιστοποίηση / αντικατάσταση υπευθύνων επικοινωνίας

Φορείς υπόχρεων που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης foreis@pothen.gr, αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/katalogos ή https://www.pothen.gr επιλέγοντας «Καταχώριση Καταστάσεων Υπόχρεων»). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.

Ενέργειες φορέων υπόχρεων σχετικά με την καταχώριση των συζύγων.

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2023 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2022 & περιουσία κατά την 31.12.2022) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2022 έως 31.12.2022 ή από 01.01.2020 έως 31.12.2022 για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρινίζεται ότι οι ιδιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στους παραμετρικούς πίνακες της εφαρμογής υποβολής καταστάσεων έχουν αλλάξει και είναι αυτές του κεφαλαίου Β’ του ν.5026/2023 (άρθρα 3 έως 16). Κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των κωδικών των ιδιοτήτων με βάση το νέο αρχείο «παραμετρικοί πίνακες για καταστάσεις του έτους 2023» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/pothen-main/main/katalogos.html.

Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής στοιχείων συζύγων από τους φορείς.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες ως προς:
1. τη σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2023,
2. την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν και
3. την ενημέρωση των υπόχρεων ώστε αυτοί να καταχωρίσουν /επιβεβαιώσουν μέσω της εφαρμογής «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr, τα στοιχεία των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους και των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω.

Διαδικασία υποβολής στοιχείων συζύγων

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/syzygos, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Υπόχρεοι που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση δεν απαιτείται να προβούν στην προαναφερόμενη ενέργεια και τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ θα αντληθούν από τη τελευταία οριστικοποιημένη ετήσια ή αρχική Δ.Π.Κ. 2022. Προς τούτο, οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν αμελλητί τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής στοιχείων συζύγων

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου στην εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες», είναι δέκα μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2023 (παρ. 2 της παρούσης) ήτοι 24/09/2023.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων εντός των επομένων 10 ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας της προηγούμενης παραγράφου:

1. Επιλέγουν το πεδίο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ» διαδικασία από την οποία δημιουργείται αρχείο που περιλαμβάνει τους/τις συζύγους/ΜΣΣ.
2. Ενσωματώνουν ηλεκτρονικά – «φορτώνουν» το αρχείο αυτό, με την μέθοδο της διατήρησης, χωρίς καμία μεταβολή, στην ήδη προσωρινά αποθηκευμένη κατάσταση.
3. Οριστικοποιούν την κατάσταση.

Διευκρινίζεται ότι στο αρχείο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ», εφόσον τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα από την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, ως ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας θα εμφανίζεται η «1/1/1900».

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπαλλήλων των φορέων αναφέρεται ότι είναι στη διάθεσή τους η δυνατότητα επιλογής του πεδίου «Έλεγχος Στοιχείων Συζύγων» από το οποίο παράγεται κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υπόχρεοι της προσωρινά αποθηκευμένης κατάστασης καθώς και η πηγή άντλησης των στοιχείων συζύγων/ΜΣΣ δηλαδή «Δήλωση Συζύγου» ή «Περσινή ΔΠΚ». Για όσους δεν υπάρχουν στοιχεία οικογενειακής κατάστασης στο πεδίο αυτό θα εμφανίζεται η ένδειξη «Χωρίς Δηλ. Στοιχείων Συζ. ή περσινή ΔΠΚ» και σε αυτή την περίπτωση οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αυτούς.

Αποστολή email στα υπόχρεα πρόσωπα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, μετά την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισμένη στη φορολογική αρχή, ενέργεια η οποία επέχει θέση ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και δια τη οποίας απαλλάσσεται ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.

Αποσπασμένοι υπάλληλοι

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένοι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Παροχή διευκρινίσεων / πληροφοριών

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό πληροφοριών αριθμό 210-48.02.100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.

Η Επιτροπή Ελέγχου, ο Συντονιστής και τα Ειδικά Όργανα Ελέγχου

Σχετικά αρχεία:

Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις έτους 2023

Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρισης Υπόχρεων

Υπόδειγμα αρχείου για υποβολή στοιχείων φορέα και χρηστών φορέα

Δείτε τις Οδηγίες Καταχώρισης Καταστάσεων Υπόχρεων ή κατεβάστε τις από εδώ:

 

 

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/64630/pooen-esxes-apo-4-septembrioy-h-ypobolh-twn-katastasewn

This website uses cookies to improve your web experience.